(English below!)

Welkom op de website van Koorona – Koor kontra Korona, het virtuele koor in tijden van social distancing.
Zin om te zingen, maar zijn jouw koorrepetities weggevallen door de maatregelen omtrent het Corona-virus? Doe dan mee met Koorona, het Koor kontra Korona, een virtueel koor dat apart, samen zingt. Meer info over het ontstaan en de geschiedenis van dit project? Die kan je vinden op deze pagina.

Op deze website staan de oefenbestanden. Oefen het stuk in, en zing het voor de webcam in terwijl je het oefenbestand via koptelefoon beluistert. Stuur dit filmpje dan via WeTransfer op naar het opgegeven e-mailadres en zing zo virtueel mee!Welcome to the Koorona – Choir contra Corona website, the virtual choir in times of social distancing.
Feel like singing, but have your choir rehearsals been cancelled due to the Corona outbreak? Then join Koorona, the Choir contra Corona, a virtual choir that sings apart, together. If you would like to know more about the background and history of this project, check out the 'about' page here.

The rehearsal files can be found on this website. Practice the piece, and then record yourself with your webcam while listening to the practice track (and watching the conductor) through headphones. Then send your video clip (or audio only if you don't want to appear on YouTube) to the email-address provided using WeTransfer, to sing with us!Koorona III(English below!)
Naar aanleiding van de nieuwe verstrengingen van oktober 2020 die het opnieuw onmogelijk maken om samen te zingen in koorverband, werd Koorona III gelanceerd. Dit is een Kerstversie, waarin we In dulci jubilo van Robert Lucas de Pearsall (1795-1856) zingen. De partituur kan hier gevonden worden.
De links naar de oefenfilmpjes staan hieronder. Verdere informatie werd naar de deelnemers via e-mail gestuurd.


In a response to the new government regulations of october 2020 that make choir singing impossible in Belgium, Koorona III - Choir contra Corona is launched. This will be a Christmas edition. The sheet music can be found here.
Links to the practice clips can be found below. The conducting track that you will have to use to record your voice, has been sent to the participants.


Sopraan 1: https://youtu.be/OfokliqTLXk
Sopraan 2: https://youtu.be/5k-kl1paTxk
Alt 1: https://youtu.be/UGpwOf5TGKE
Alt 2: https://youtu.be/OpMM_P855hA
Tenor 1: https://youtu.be/EBJVgZ7Kh6U
Tenor 2: https://youtu.be/F-zQHTW5qsY
Bas 1: https://youtu.be/fS4wpBAHzIE
Bas 2: https://youtu.be/kH0JvAGGymoKoorona 2.0(English below!)
Na zo'n 40u werk is Koorona 2.0 klaar! Opnieuw duizendmaal dank aan alle zangers!


After some 40 hours of work, Koorona 2.0 – Choir contra corona is finished! A thousand thanks to all the singers again! You can check it out here.

Koorona 2.0(English below!)
In Koorona 2.0 zingen we Light of my Soul van Robert Lucas Pearsall (1795-1856), een prachtig werk voor zesstemmig koor. De sopranen splitsen op in hoge en lage sopranen, de bassen ook in hoge en lage. Enkele bijkomende instructies vooraleer je begint te oefenen en je opnames instuurt:
  • Aan het begin van de partituur staan twee klappen. Ik dirigeer die ook (zal je wel merken). Neem deze zeker mee op, dat maakt het voor mij véél gemakkelijker om alles te monteren nadien.
  • Film jezelf in landscape (liggend formaat, waarbij de breedte groter is dan de lengte), niet in portrait. Als je in portrait filmt, dan knipt de video-software er bij de montage een stuk af en kan het zijn dat je er niet helemaal op staat. Als je niet mee in de montage wil verschijnen op YouTube en Facebook, stuur dan enkel audio door.
  • Stuur je opnames door via WeTransfer naar koor2@koenvits.be (ander e-mailadres!). Vermeld in je bericht zeker ook je naam en de stem die je zingt. Als je je naam niet opgeeft, kan ik je niet vermelden in de credits aan het einde van de opname.
  • Een tip: luister (met een koptelefoon) naar de opname (in één oor, bijvoorbeeld, zodat je jezelf nog hoort) en kijk voldoende naar de dirigent terwijl je zingt.
  • Stuur het filmpjes of geluidsbestand door vóór de deadline van 12 april!

Partituur
MuseScore oefenbestand
Sopraan 1 (hoge)
Sopraan 2 (lage)
Alt
Tenor
Bas 1 (bariton)
Bas 2 (lage bas)

Veel plezier met het zingen en het monteren!


For Koorona 2.0 we sing Light of my Soul by composer Robert Lucas Pearsall (1795-1856), a beautiful choral piece for six voices. The sopranos split into high and low sopranos, the basses split up as well. Some additional instructions before you start practicing and sending in your recordings:
  • At the beginning of the sheet music, you see two claps. I conduct these as well (as you will notice). Make sure to record these as well, I need those to put all the voices together afterwards.
  • Film yourself in landscape, not in portrait. If you film in portrait, the video software will cut a piece from your clip. If you don't want to appear in the final montage in YouTube and Facebook, then only send an audio file.
  • Send your recording using WeTransfer to koor2@koenvits.be (this is a different email-address than the first time!). Be sure to include in your message your name and the part you sing. If you don't include your name, I cannot add you to the end credits.
  • A hint: listen (with headphones) to the recording (in one ear, for example, so you still hear yourself) and watch the conductor while singing.
  • Send your (audio or video) clips in before the deadline (12 april)!

Sheet music
MuseScore practice file
Soprano 1 (high soprano)
Soprano 2 (low or mezzo soprano)
Alto
Tenor
Bass 1 (baritone)
Bass 2 (low bass)

Have fun rehearsing and recording!Koor kontra Korona – Choir contra Corona(English below!)
Na verschillende dagen monteren en 48 uur aan een stuk renderen, is het eerste filmpje ook klaar! Duizendmaal dank aan alle zangers!

After several days of montage and 48 hours of computer rendering, the video from the first project is ready! Thousand times thank you for all the singers!
Mijn eigen website is te vinden op www.koenvits.be